Certificeringen

CERTIFICERING

ZENDIE  is een VCU-gecertificeerd uitzendbureau.

Wat is VCU

VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties) is een systeem voortgekomen uit VCA en is daar ook op gebaseerd. Het behelst een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Ook VCU is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem (VG is Veiligheid en Gezondheid), maar dan speciaal voor uitzendorganisaties. In tegenstelling tot VCA richt VCU zich uitsluitend op veiligheid en gezondheid en niet op milieu.

Voor wie is VCU bedoeld?

VCU-certificatie is vooral bedoeld voor een uitzendorganisaties die personeel beschikbaar stellen/detacheren aan VCA-gecertificeerde bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving zoals fabrieken, installaties, werkplaatsen en grote projectlokaties. Dit zijn dezelfde activiteiten als voor bedrijven met een VCA-certificaat.

VCU is bedoeld voor organisaties die betreffende medewerkers uitzenden waarbij sprake is van overdracht van hiërarchisch gezag. Dus het hiërarchisch gezag wordt uitgeoefend door de inlener.

Wat betekent dit voor u als opdrachtgever?

Alle uitzendkrachten van Zendie Uitzendbureau BV krijgen voor dat ze aan het werk gaan een instructie over wat ze precies moeten doen en welke PBM’s daarvoor beschikbaar worden gesteld.

Op deze manier worden uitzendkrachten tijdig ingelicht wat de eventuele risico’s zijn met betrekking tot veiligheid en gezondheid voor de bijbehorende functie. Dit heeft als gevolg dat uitzendkrachten voordat ze aan het werk gaan, zich bewust zijn van de eventuele risico’s en zullen daardoor verantwoord te werk gaan.

Voor meer informatie: www.vca.nl

 NEN 4400-1

Zendie Uitzendbureau BV is een NEN 4400-1 gecertificeerd uitzendbureau.

Wat is NEN 4400-1?

De NEN 4400-1 norm is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners (waaronder uitzendbureau’s) en (onder)aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken.

Waarom NEN 4400-1 certificeren?

Een onderneming die zich certificeert volgens de NEN 4400-1, onderscheidt zich van de malafide ondernemingen. Wij bieden eerlijke concurrentie en u kunt er op vertrouwen dat wij alle premies afdragen aan de belastingdienst zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.

Het SNA-keurmerk

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1.

Voor meer informatietie over het keurmerk kijk op de website: www.normeringarbeid.nl.

VCU-VCA-ISOklein